U18s

Goalkeepers

Henry Molyneux headshot
Henry
Molyneux
Ahmed Kone headshot
Ahmed
Kone
James Batt headshot
James
Batt

Defenders

Zach Mitchell headshot
48
Zach
Mitchell
Ollie Hobden headshot
Ollie
Hobden
Mason Hunter headshot
Mason
Hunter
Toby Bower headshot
Toby
Bower
Josh Laqeretabua headshot
Josh
Laqeretabua
Harmony Okwumo headshot
Harmony
Okwumo
David Danso headshot
David
Danso
Nathan Asiimwe headshot
Nathan
Asiimwe

Midfielders

Jadon Yamoah headshot
Jadon
Yamoah
Harvey Kedwell headshot
Harvey
Kedwell
Mikey Berry headshot
Mikey
Berry
Ryan Huke headshot
Ryan
Huke
Karoy Anderson headshot
Karoy
Anderson
Brook Myers headshot
Brook
Myers
Henry Rylah headshot
Henry
Rylah
Keenan Gough headshot
Keenan
Gough
Kai Enslin headshot
Kai
Enslin
Ralfi Hand headshot
Ralfi
Hand

Forwards

Daniel Kanu headshot
35
Daniel
Kanu
Chibike Okechukwu headshot
Chibike
Okechukwu
Patrick Casey headshot
Patrick
Casey